Jak obliczyć masę opakowań po środkach niebezpiecznych stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu i... - OpenLEX

Jak obliczyć masę opakowań po środkach niebezpiecznych stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu i odzysku w sprawozdaniu o produktach w opakowaniach oraz opłacie produktowej tabela 4.3. wiersz 3?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obliczyć masę opakowań po środkach niebezpiecznych stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu i odzysku w rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach oraz opłacie produktowej tabela 4.3. wiersz 3?

Jak rozumieć wyjaśnienie nr 9 do tabeli 4.3?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?