Jak obliczyć kwotę ujętą na wczesne wspomaganie rozwoju w budżecie gminy na dany rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych powinna równać się kwocie ujętej w planie budżetu gminy na dany rok budżetowy? Dokonując aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (2020 r.) na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zastosowano metodologię: Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na dzień 30.09.2019 r.: 0. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na dzień 30.09.2020 r.: 1. Waga P65 – 0,84 2/3 x 0 + 1/3 x 1 = 0 + 0,33 = 0,33 Standard A 5917,8938 Wskaźnik korygujący Di 1,0270325531 0,33 x 0,84 x 5917,8938 x 1,0270325531 = 1 684,79 zł. Kwota 1 684,79 zł nie stanowi kwoty zawartej w budżecie gminy na dzień 30.09.2020 r. na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ponieważ plan wydatków w budżecie realizowany jest od lutego, natomiast wyliczenie według zapisów ustawy art. 11 ust. 2.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX