Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jabłońska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2009 r.

PYTANIE

Jak obliczyć ilość nadgodzin nauczyciela?

Nauczycielka języka polskiego zatrudniona w szkole na pełny etat (22 godziny w rozliczeniu średniorocznym) w tygodniu przepracowała następującą ilość godzin:

- poniedziałek - 1 godzina (według planu miała 3 ale odbyła się tylko 1 godzina ponieważ klasa była na praktyce);

- wtorek - zwolnienie lekarskie;

- środa - zwolnienie lekarskie;

- czwartek - zwolnienie lekarskie;

- piątek - zwolnienie lekarskie.

W szkole odbyła się kontrola przeprowadzona przez organ prowadzący, który wyżej wymienionej nauczycielce w podanym tygodniu naliczył minus 2,6 nadgodziny (od 3,6 odjęto 1 godzinę), które należy odjąć od nadgodzin przepracowanych w rozliczeniu rocznym lub z kolejnego tygodnia.

Czy jest to prawidłowe obliczenie?

Czy lekcja odbyta w poniedziałek jest lekcją ponadwymiarową w przypadku, gdy nauczyciel w pozostałe dni tygodnia jest na zwolnieniu?

Dyrektor szkoły zatwierdził do wypłaty 0 nadgodzin w podanym wyżej tygodniu.

Organ prowadzący wydał następujące uchwały (poniżej fragmenty dotyczące naliczania nadgodzin):

W uchwale w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego czytamy: "Nauczyciele, którzy w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpują obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są do zrealizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby pełny wymiar obowiązujący tego nauczyciela wypracowany został do końca zajęć w danym roku szkolnym. Godzinami ponadwymiarowymi podanych wyżej nauczycieli są godziny, które realizują oni po wypracowaniu obowiązującego ich tygodniowego wymiaru zajęć".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację