Jak obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

 1 Nauczyciel jest zatrudniony w szkole feryjnej i ma etat łączony 24/18 (lekcje) + 6/30 ( internat). Pensum etatu łączonego wynosi 20 godzin. Nauczyciel ma więc 10 godz. ponadwymiarowych. W okresie obostrzeń związanych z pandemią korona wirusa uczniowie-wychowankowie nie przebywają w internacie (wyjechali z własnej woli przechodząc na zdalne nauczanie tak więc internat nie pracuje z powodu braku wychowanków a nie z powodu ograniczeń prawnych.). W związku z tym nauczyciel nie wykonuje pracy w internacie i nie należy mu się za to wynagrodzenie ( za nieprzepracowane godziny w internacie). W chwili obecnej nauczyciel pracuje 24 godziny tygodniowo (wszystkie z 18). Jak prawidłowo obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela? 1. Czy nauczyciel ma 4 godz. ponadwymiarowe w tygodniu ( 24 godz. wypracowane – 20 godz. pensum = 4 godz.)? 2. Czy nauczyciel ma 6 godz. ponadwymiarowe ( 24 godz. wypracowane z pensum 18 czyli 24 godz. wypracowane – 18 godz.( pensum dla tych godzin )= 6 godz.? 2 Jak postąpić w stosunku do nauczyciela który pracuje w tej szkole i ma etat łączony 12/18 (lekcje) + 18/30 ( internat). Pensum tego nauczyciela wynosi 24 godziny? W normalnej sytuacji nauczyciel by miał 6 godz. ponadwymiarowych. W okresie obostrzeń związanych z pandemią korona wirusa uczniowie-wychowankowie jak powyżej opisałem nie przebywają w internacie. W związku z tym nauczyciel nie wykonuje pracy w internacie a pracując tylko w szkole nie wypracowuje pełnego pensum (pracuje tylko 12 godzin z 18). Czy należy temu nauczycielowi odliczyć nieprzepracowane godziny (brak 12 godz. tyg. do wypracowania pensum) od godzin nadliczbowych które być może będą wypracowane w innym okresie roku szkolnego? Czy też należy płacić za pełen etat (bez godz. ponadwymiarowych) za czas ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły a za okres normalnej pracy szkoły i internatu za faktycznie wypracowane godziny? Oczywiście nauczyciele są gotowi do świadczenia pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX