Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W art. 180d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. wprowadzony został wzór pozwalający na obliczenie kwoty o jaką można obniżyć zobowiązanie podatkowe w przypadku zapłaty całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż ustawowy.

Pytanie dotyczy stopy referencyjnej.

Czy do obliczeń mam użyć 1,5% czy 1,5?

Na Krajowej Informacji Podatkowej kazali mi stosować 1,5. Mam jednak wątpliwości pomimo, że ta informacja jest bardzo korzystna. Różnica jest o tyle istotna, że w przypadku wpłaty zobowiązania w wysokości 10.000 zł 10 dni przed terminem, wówczas przy zastosowaniu stopy jako 1,5% obniżenie wyniesie 4 zł, natomiast w przypadku zastosowania stopy referencyjnej zapisanej jako 1,5 - wówczas obniżenie wyniesie 417 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?