Jak obecnie należy nazwać system czasu pracy dawniej zwany czterobrygadówką?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obecnie należy nazwać system czasu pracy dawniej zwany "czterobrygadówką", w którym pracownik pracuje bez względu na dni świąteczne 7 dni (np. 2 dni I zmiana, 2 dni II zmiana, 3 dni III zmiana), a następnie ma minimum 2 dni przerwy?

Ze względu na pracę przy obsłudze instalacji amoniakalnej praca nie może być przerwana.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX