Jak należy zaprezentować dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy w przypadku rezygnacji ze sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2021 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zrezygnowała z uproszczonego sprawozdania z załącznika nr 5 i przeszła na sprawozdanie zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Czy po takiej zmianie dane sprawozdawcze za ubiegły rok obrotowy należy zaprezentować w e-sprawozdaniu w kolumnie "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy" i wówczas kolumna pt. "Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy" zostanie pusta, czy też należy je wpisać tylko w kolumnie "Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX