Nowość Jak należy zakwalifikować mieszaninę wód wraz z usuwanymi osadami z pobranej wody powierzchniowej, które są ponownie odprowadzane do rzeki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z usuwania osadów z pobranej wody powierzchniowej, ponownie do rzeki. W operacie wodnoprawnym zawarto informację, iż w pierwszym etapie pobierania wody, wody powierzchniowe dostają się do komory czerpni z zamontowanym hydroelewatorem. Woda powierzchniowa przedostaje się następnie do kolejnej komory – komory pompy, skąd transportowana jest rurociągiem tłocznym do zakładu. Ujęcie posiada 5 czerpni przedzielonych ściankami pionowymi. W związku z faktem, że w trakcie poboru wód, do komory czerpni wraz z wodą powierzchniową dostają się osady z rzeki, wykorzystując część strumienia wody po pompie tłocznej kierowanego do hydroelewatora, z komory takiej okresowo wypompowuje się wodę wraz z osadami z powrotem do rzeki. Służy do tego wylot zlokalizowany w skarpie zaraz obok ujęcia wody. Przyjmuje się, że zgodnie z wydajnością stosowanej pompy, maksymalna ilość zawracanych do rzeki wód będzie wynosić 24 m3/h. Odmulanie komór czerpnych pompowni wykonywane jest z częstotliwością 1 x tydzień. Według wnioskodawcy przemieszczane z wodą osady nie stanowią ścieków ani odpadów a są tylko przemieszczane w obrębie rzeki w celu umożliwienia poboru wód powierzchniowych z rzeki do celów technologicznych. Wnioskodawca twierdzi, że jakość mieszaniny wód z osadami to jakość wód rzeki, bowiem zakład poprzez swoje działanie tj. przemieszczenie osadów, nie ingeruje w jakość tych wód i osadów.

Jak należy zakwalifikować mieszaninę wód wraz z usuwanymi osadami z pobranej wody powierzchniowej, które są ponownie odprowadzane do rzeki?

Na co Organ powinien udzielić pozwolenia lub czy w ogóle powinien je udzielić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX