Jak należy zaksięgować zwrot dokonany przez pracownika za odzież roboczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi pracownik w momencie rozwiązania stosunku pracy jest zobligowany do zwrotu proporcjonalnej kwoty za odzież roboczą. Na tę okoliczność firma wystawia na pracownika fakturę VAT.

Na jakim koncie księgowym ująć takie zdarzenie - konto 76 Pozostałe przychody operacyjne czy konto 73 Sprzedaż materiałów i towarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX