Jak należy zaksięgować zapłatę przez spółkę faktury wystawionej na samobilansujący się oddział na Łotwie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X posiada samobilansujący się oddział na Łotwie (Y).

W jaki sposób (na jakich kontach) należy ująć w księgach spółki X poniższe transakcje:

1) zapłata przez spółkę X faktury wystawionej na oddziała Y (oddział w tym momencie nie posiadał środków na zapłatę tej faktury)

2) spółka X zasiliła konto oddziału Y (przelew ze spółki X na konto oddziału na Łotwie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX