Jak należy zaksięgować w księgach spółki otrzymaną dotację na odsetki od pożyczki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę płynnościową udzieloną ze środków pochodzących z Funduszu Pożyczkowego Pożyczki Płynnościowej Programu Inteligentny Rozwój, którego celem jest zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Zgodnie z umową, pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Ogólna wartość odsetek wynosi 10 tys. zł. W harmonogramie spłaty pożyczki wykazana jest wysokość oprocentowania pożyczki w poszczególnych miesiącach. Spółka spłaca jedynie kapitał, a naliczone odsetki pokrywane są dotacją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.04.2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Regulamin udzielenia pożyczki ponadto stanowi, że w przypadku niespełnienia przez pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy finansowanie będzie udzielane na warunkach rynkowych.

Jak należy zaksięgować w księgach spółki otrzymaną dotację na odsetki od pożyczki?

Czy dotacja na odsetki powinna być wykazana w księgach w całkowitej kwocie 10 tys. zł jako przychody przyszłych okresów i potem co miesiąc rozliczana w przychody operacyjne w wysokości naliczonych w harmonogramie odsetek miesięcznych?

Czy wówczas równocześnie naliczone odsetki powinny być księgowane na koncie pozostałych kosztów operacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX