Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaksięgować transakcję sprzedaży udziałów (inwestycji długoterminowych), na które w ubiegłych latach został utworzony 100% odpis aktualizujący?

Czy należy wykorzystać odpis aktualizujący w części w jakiej cena sprzedaży nie pokrywa ceny nabycia - jako odpis uzasadniony podlegał by on wykorzystaniu - rozwiązując tylko nadmierny odpis - w przychody finansowe?

W tej sytuacji cena sprzedaży (rozliczona w przychody finansowe) byłaby równa kosztom finansowym z poziomu wartości inwestycji po wyksięgowaniu nadmiernego odpisu aktualizującego. W końcowym efekcie wynikiem transakcji byłby przychód wynikający z rozwiązania nadmiernego odpisu.

Czy przedstawione powyżej rozwiązanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?