Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaksięgować różnice występujące w końcowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji administracyjnej wynikające z zaokrąglenia należności pieniężnej w tytule wykonawczym?

Zgodnie z art. 27a § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji różnice te należy odpowiednio traktować jako kwoty należne albo umorzone z mocy prawa.

Czy zgodnie z powyższym, prawidłowym księgowaniem w jednostce budżetowej będzie zapis: Wn konto 751 Koszty finansowe (umorzenie odsetek)/ Ma konto 221 Należności z tyt. dochodów budżetowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację