Jak należy zaksięgować różnicę pomiędzy niższą ceną nabycia a wartością rynkową objętych udziałów w spółce komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest właścicielem gruntu stanowiącego działkę budowlaną nabytą za cenę 100.000 zł. Spółka z o.o. planuje przedmiotową działkę wnieść jako wkład do spółki komandytowej. Wartość wkładu szacowana jest na kwotę 615.000 zł (netto 500.000 zł plus 115.000 zł VAT gdyż działka budowlana podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT). Wniesienie wkładu ma się odbyć bez dopłaty, czyli otrzymujący nie będzie miał żadnego zobowiązania z tytułu otrzymanego gruntu.

Jaką wartość w księgach spółki z o.o. będzie miał wniesiony wkład?

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać taki wkład?

W jakich wartościach należy dokonać księgowań w spółce komandytowej w związku z opisaną transakcją?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access