Jak należy zaksięgować przychody z tytułu sprzedaży części nakładów poniesionych na modernizację hali magazynowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka jest w trakcji modernizacji hali magazynowej, którą przekaże odpłatnie w dzierżawę na okres 6 lat. Część nakładów inwestycyjnych zostanie pokryta przez dzierżawcę. Na dzień dzisiejszy wszystkie wydatki związane z modernizacją środka trwałego są księgowane na środki trwałe w budowie.

Jak należy zaksięgować przychody z tytułu sprzedaży części nakładów poniesionych na modernizację hali magazynowej? Poniesione nakłady w części zbytej dzierżawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX