Jak należy zaksięgować powstałe różnice pomiędzy wartością zaksięgowanej faktury wystawionej w EUR, a otrzymaną wpłatą w PLN?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma uzgodniła z nabywcą, że faktury za towary będą wystawiane w walucie obcej w EUR (VAT jest przeliczany na PLN). Na fakturach jako właściwy do wpłaty został podany numer rachunku bankowego prowadzonego w EUR (dla VAT PLN). Nabywca został dokonywać płatności na rachunek PLN, dokonując przeliczenia wpłaty na PLN według kursu podanego na fakturze.

Czy powstałe różnice pomiędzy wartością zaksięgowanej faktury wystawionej w EUR, a otrzymaną wpłatą w PLN należy zakwalifikować jako przychody/koszty finansowe - różnice kursowe?

Jeżeli nie, to w jaki sposób powinny być zakwalifikowane?

W większości przypadków otrzymane wpłaty przewyższają wartość wystawionych faktur w EUR, przeliczonych na PLN.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX