Jak należy zaksięgować otrzymane przez szkołę środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy otrzymał środki na doskonalenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czy wpływ środków winien nastąpić na wyodrębniony rachunek bankowy szkoły, czy gminy? Jak należy wprowadzić otrzymane dofinansowanie w księgi szkoły po stronie dochodów i wydatków? Czy w księgi gminy? Czy dofinansowanie to stanowi środki pozabilansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX