Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w zakładzie gastronomicznym otrzymuje deputat w postaci posiłku, który jest częściowo odpłatny. Cena brutto posiłku to 3,55 zł z czego 0,55 zł odpłatność ponosi pracownik. Wprowadzenie częściowej odpłatności powoduje, że deputatem staje się wartość nieodpłatna posiłku (3 zł) Różnica między wartością posiłku (ceną) a odpłatnością w wysokości 3 zł jest nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega zgodnie z art. 11 ust. 2 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Składki ZUS są wyłączone do kwoty 190 zł miesięcznie. Kierownik zakładu na koniec każdego miesiąca uznaje się wartością stanowiącą iloczyn kwoty 3,55 zł i ilości dni przepracowanych przez pracowników. Wyliczona tym sposobem wartość stanowi podstawę umniejszenia stanu magazynowego. Wydanie deputatu pracownikowi stanowi dostawę towarów podlegającą VAT dlatego wystawiamy fakturę (2,45 zł netto dziennie za 1 pracownika) oraz rejestrujemy tą wartość na kasie fiskalnej.

W jaki sposób zaksięgować ww. operacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?