Jak należy zaksięgować fakturę za zakup usługi od kontrahenta polskiego, która została wystawiona w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła usługi od kontrahenta polskiego. Faktura została wystawiona w walucie obcej. Data wykonania usługi to 28.02.2023 r. a data wystawienia faktury to 01.03.2023 r. Kontrahent dokonał przeliczenia kwoty VAT wg kursu z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi tj. 27.02.2023 r. Praktyczne zastosowanie ustawy o rachunkowości wiąże się z wyceną kosztu poniesionego w walucie obcej dla celów bilansowych, według zasad odnoszących się do podatku dochodowego dlatego należy zatem przyjąć, że do wyceny bilansowej będzie to średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

W związku z tym ze kursy się różnią jak ma wyglądać księgowanie na kontach takiej operacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX