Jak należy zaksięgować amortyzację zakupionego środka trwałego, który będzie finansowany dotacją z MZ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakupiliśmy środek trwały, który będzie finansowany dotacją z MZ (posiadamy umowę na otrzymanie dotacji).

Czy amortyzację zakupionego środka trwałego należy księgować jako NKUP od wartości finansowanej dotacją chociaż jeszcze nie otrzymaliśmy środków finansowych na ww. zakup?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX