Jak należy zaklasyfikować wydatki na doskonalenie nauczycieli związane z prenumeratą czasopisma?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymujemy fakturę wielopozycyjną dotyczącą prenumeraty czasopisma z wydatków poniesionych na doskonalenie nauczycieli. Na fakturze wyszczególnione zostały pozycje:

1)

aktualizacja prenumeraty publikacji,

2)

dostęp do portalu,

3)

koszty wysyłki i pakowania.

Do jakich paragrafów należy zaklasyfikować powyższe wydatki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access