Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zaewidencjonować rezerwy na świadczenia pracownicze?

Czy tworzymy je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, czy w ciężar kosztów rzeczowych "Wynagrodzenia"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?