Jak należy zaewidencjonować dzieło sztuki otrzymane w drodze darowizny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy instytucją kultury i otrzymaliśmy w drodze darowizny dzieło sztuki - rzeźbę od twórcy. Zgodnie z art. 16c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji. Nie podlegają również amortyzacji bilansowej, z uwagi na zastosowanie przepisów podatkowych do amortyzacji bilansowej. Rzeźba jest w umowie darowizny wyceniona na kwotę 12.000 zł i w tej wartości zostanie przyjęta na stan środków trwałych.

Czy wartość w/w darowizny mamy odnieść jako zwiększenie funduszu instytucji kultury czy też w pozostałe przychody operacyjne?

Czy taką darowiznę należy gdzieś zgłosić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX