Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zarejestrowana do VAT nabywa towary handlowe od firmy ALFA z USA. Towary te nie opuszczają terytorium USA, lecz z magazynu firmy ALFA są wysyłane do ostatecznych odbiorców. Odbiorcami są osoby fizyczne i firmy mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w USA.

Jak ma być wystawiona faktura dla nabywców towarów?

Jeśli są to osoby fizyczne to stawka VAT ma wynosić 23% i sprzedaż ma być ujęta na kasie fiskalnej?

Każda transakcja będzie opłacona przelewem poprzez portal internetowy PayPal lub tym podobne.

A jeśli są to firmy, to należy zastosować stawkę VAT 0% i potraktować sprzedaż jako eksport?

Do takiego eksportu nie będzie potwierdzenia wywozu towaru z Polski do USA, bo towar cały czas znajduje się w USA.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?