Jak należy wypłacić wynagrodzenie za urlop nauczycielowi, jeśli w regulaminie wynagradzania znajduje się kilka sprzecznych ze... - OpenLEX

Jak należy wypłacić wynagrodzenie za urlop nauczycielowi, jeśli w regulaminie wynagradzania znajduje się kilka sprzecznych ze sobą przepisów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy jedynie wymiar urlopu mają z Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego. Ponadto dodatkowo przyznawane są godziny ponadwymiarowe zgodnie z aneksem do umowy o pracę na czas roku szkolnego tj. od września do np. 21 czerwca. W regulaminie wynagradzania szkoły jest zapis, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacone jest za faktycznie przepracowane godziny. Istnieje również zapis, że wynagrodzenie za urlop przysługuje nauczycielowi w wysokości takiej jak by faktycznie pracował (w miesiącach urlopowych miałby tylko dodatek stażowy i wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ i aneks jest do czerwca i nie ma dzieci,którym można by świadczyć pracę w godzinach ponadwymiarowych) Czy w związku z powyższym powinniśmy wypłacać takiemu nauczycielowi średnią urlopową z trzech ostatnich miesięcy? czy wypłacać wynagrodzenie takie jakby faktycznie pracował tj. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy. Czy jest jakaś podstawa, która mówi że możemy wypłacać wynagrodzenie za urlop tak, jak mamy zapisane w regulaminie wynagradzania, tj. tylko wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX