Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W piśmie DWST-WSST.356.2818.2019.BK z 21.02.2019 r. dotyczącym subwencji na 2019 rok wpisano, że: "W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, najważniejsze z nich to (...): 8. Zwiększenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od dnia 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) odpowiednim wskaźnikiem: dla liceów ogólnokształcących oraz liceów plastycznych: 13,07%, dla techników: 10,94%, dla branżowych szkół I stopnia: 13,80%, dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: 10,36%;" Z powyższego wynika więc, że zwiększenie w subwencji liczebności uczniów spowodowane jest wzrostem liczby uczniów szkół od 01.09.2019 r. Natomiast z art. 45 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynika, że kwotę dotacji dla szkół niepublicznych ustala się w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Czy należy więc dotację wypłacać tym szkołom z wyrównaniem od 01.01.2019 r. z uwzględnieniem wskaźnika zwiększającego, skoro kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej została tak skalkulowana? Wzrost liczby uczniów szkół niepublicznych dla młodzieży - liceów ogólnokształcących nastąpi od 1.09.2019. Czy wprowadzono jakiś przepis, z którego wynika, że wypłacana dotacja dla szkół niepublicznych nie powinna być zwiększana o wskaźniki o których mowa powyżej, ponieważ szkoły niepubliczne otrzymają środki wynikające ze zwiększenia od 01.09.2019 r., gdy uczniowie szkół podstawowych pójdą do szkół.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?