Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kończy proces likwidacji. W pasywach spółki pozostaje zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej przez znaczącego właściciela spółki w kwocie 120.000 zł oraz strata w tej samej wysokości tj. 120.000 zł. Właściciel zrezygnował z roszczenia wobec spółki dotyczącego zwrotu pożyczki. Spółka nie posiada środków pieniężnych ani żadnego majątku.

Jakie należy przeprowadzić księgowania aby złożyć do KRS bilans z wartościami zerowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?