Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wycenić różnice kursowe w organie?

Powiat otrzymał środki w euro. Wycenione zostały wg średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego wpływ (np. 4,215). Na koniec roku na dzień bilansowy dokonując wyceny bilansowej po kursie z dnia poprzedzającego ten dzień wg kursu niższego (t.j. 4,156) powstała ujemna różnica kursowa zaksięgowana 962/133.

Czy operacja z naliczeniem różnicy kursowej została prawidłowo zaksięgowana?

W kolejnym roku z rachunku euro zostały przekazane środki do jednostki podległej na wydatki budżetowe (223/133). Przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego operacje (kurs 4,2430). Na koniec roku bieżącego dokonując wyceny bilansowej kurs jest niższy (4,130).

Czy powstaje dodatnia różnica kursowa od środków przekazanych jednostce budżetowej na wydatki, którą księgujemy 133/962?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?