Jak należy wycenić nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne - niezawinione? - OpenLEX

Jak należy wycenić nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne - niezawinione?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podlegająca badaniu wycenia w trakcie roku materiały i komponenty wg metody FIFO. Jak należy wycenić nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne - niezawinione?

Czy może być to średnia ważona?

Jaka metoda jest właściwa: średnia ważona np. z obrotów z ostatniego roku, czy tylko z aktualnego stanu magazynowego?

Jak postąpić w drugim przypadku gdy nie ma stanu magazynowego, a inwentura wykaże nadwyżkę magazynową?

Czy jest możliwa wycena niedoborów wg FIFO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?