Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie chowu brojlerów, a także uprawia zboża na posiadanym gruncie rolnym (z wykorzystaniem własnego sprzętu rolniczego). W związku ze skalą działalności ww. osoba fizyczna jest zobowiązana z dniem 1.01.2018 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z u.o.r.).

Czy na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (1.01.2018 r.) ma obowiązek przyjąć do ksiąg rachunkowych maszyny rolnicze, grunt oraz znajdując się na nim zasiewy?

Jeśli tak to jak wycenić przedmiotowy grunt, zasiewy oraz maszyny rolnicze?

Osoba fizyczna jest zobowiązana z dniem 1.01.2018 r. do prowadzenia (otwarcia) ksiąg rachunkowych zgodnie z u.o.r.

W jaki sposób należy wycenić brojlery (będące w trakcie chowu) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, tj. 1.01.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?