Jak należy wliczać do stażu kolejne okresy zatrudnienia nauczycielki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole jest zatrudniona od 01.09.2019 r. osoba na stanowisku nauczyciela pedagoga w wymiarze 1/2 etatu. Jednocześnie ta osoba jest zatrudniona od 2010 r. w sądzie na stanowisku kuratora w wymiarze pełnego etatu (jest to jej podstawowe miejsce pracy) i w tym miejscu ma wliczone do stażu pracy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Czy zakończone okresy zatrudnienia, które zostały wliczone do stażu pracy w sądzie powinny zostać wliczone do stażu także w naszej szkole? Czy też w naszej szkole musi ta osoba wypracować staż od początku i nabędzie do niego prawo po upływie 3 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX