Jak należy uzupełnić informację o drugim języku obcym na świadectwie u uczniów, którzy są z niego zwolnieni? - OpenLEX

Jak należy uzupełnić informację o drugim języku obcym na świadectwie u uczniów, którzy są z niego zwolnieni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący wyraził zgodę na wprowadzenie od klasy IV drugiego języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Kilku uczniów zostało zwolnionych z realizacji tego języka na podstawie orzeczeń poradni. Czy na świadectwie wpisuje się tym uczniom drugi język obcy w rubryce "dodatkowe" zajęcia edukacyjne i adnotację zwolniony, czy też w w sytuacji kiedy uczeń jest zwolniony na cały etap (4-6) na świadectwie w rubryce dodatkowe zajęcia nie robi się żadnego zapisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX