Jak należy usunąć z akt osobowych pracownika informację o udzieleniu mu kary porządkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po usunięciu z akt pracownika nagany, lub upomnienia powinniśmy zrobić nowy spis akt i zmienić numerację stron?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access