Jak należy ustalić wysokość odprawy nauczyciela przeniesionego z innej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa 6-miesięczna czy 3-miesięczna? W aktach osobowych nauczyciela widnieje umowa o pracę podpisana 01.09.2000 r. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzyskała w 10.07.2002 r. Jednak brak w aktach pisemnego potwierdzenia zgodnie z zapisem "Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły." Dwa lata temu nauczyciel przeszedł do tutejszej szkoły na podstawie 18 art. KN (przeniesienie z innej szkoły).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX