Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca nie wykonał części robót budowlanych określonych w umowie, w skutek czego zmuszeni byliśmy rozwiązać umowę. Wartość pierwotnego zamówienia przekraczała próg 30.000 euro. Wartość niewykonanych robót nie przekracza kwoty 30.000 euro. Wszczynamy procedurę wyboru kolejnego wykonawcy na roboty, które nie zostały wykonane.

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia?

Czy możemy uznać, że jest to nowe zamówienie i nie stosować ustawy p.z.p. na podstawie art. 4 ust. 8 p.z.p., czy musimy zsumować wartość udzielanego zamówienia i robót, które zostały już wykonane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację