Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja zakupiła nowe oprogramowanie użytkowe do wspomagania zarządzania firmą. Oprogramowanie to jest podzielone na kilka modułów dedykowanych dla obsługi kadrowej oraz księgowej z przydziałem na jedno stanowisko.

Jak należy przyjąć zakupione oprogramowanie na stan WNiP?

Czy każdy program oddzielnie w 100% zamortyzować, czy też potraktować jako pakiet i od kwoty ogólnej 16000,00 zł dokonać amortyzacji?

Ww. oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerach. Następnie zostanie wykupiony pakiet szkoleniowo -wdrożeniowy. Faktury za szkolenie będą wystawiane po każdym spotkaniu szkoleniowym.

Czy o koszty wdrożenia powinniśmy zwiększyć wartość oprogramowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?