Jak należy ustalić prawo do ekwiwalentu za urlop nauczycielki przechodzącej na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej od 01.09.2009 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Nauczycielka przebywała na urlopie uzupełniającym od 01.09.2021 r. do 7.12.2021 r. (za 2020 r. 42 dni, za 2021 r. 56 dni). Od 8.12.2021 r. do 11.01.2022 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nauczycielka rozwiązała stosunek pracy z dniem 11.01.2022 r., gdyż przechodzi na emeryturę, czy w związku z powyższym należy jej się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za styczeń w wymiarze 5,6? Czy mam jej napisać w świadectwie, że został wypłacony ekwiwalent za 6 dni? Jeżeli nie należy jej się ekwiwalent, to co wpisać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX