Jak należy traktować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak w świetle ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. należy traktować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

Odpady są magazynowane na terenie utwardzonym skanalizowanym, niezadaszonym. Wody odciekowe są podczyszczane w osadniku i separatorze, po czym są wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Czy wody odciekowe należy traktować jako zwykłe wody opadowe, czy może jako ścieki przemysłowe, które z pewnością będą zawierały śladowe ilości węglowodorów ropopochodnych?

Czy wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów można wprowadzać do kanalizacji deszczowej, czy raczej sanitarnej (w przypadku gdyby były to ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access