Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Jak należy stosować w szkole zapis art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., mówiący o tym, że nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły?

Czy uzasadnienie dotyczy każdej oceny cząstkowej, czy tylko semestralnych i końcoworocznych?

W jakiej formie powinno być uzasadnienie - pisemnej czy ustnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?