Jak należy stosować przepisy dotyczące zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakresie rozporządzenia dot. ogólnounijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest zapis, że w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9.04.2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października bieżącego roku.

Czy oznacza to, że zamawiający powinien pod kątem wypowiedzenia prześledzić wszystkie swoje umowy (też te, które były zawarte pod progiem ustawowym), czy tylko te, które były prowadzone w ramach postępowań unijnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX