Jak należy rozumieć zwrot „przy czym zastosowanie ma kwota wyższa” zawarty w art. 83 ust. 4 ,5, 6 RODO, w przypadku gdy administrator danych dopuścił się kilku naruszeń w jednym postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zwrot "przy czym zastosowanie ma kwota wyższa" zawarty w art. 83 ust. 4 ,5, 6 RODO, w przypadku gdy administrator danych dopuścił się kilku naruszeń w jednym postępowaniu?

Jak na gruncie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie RODO należy rozumieć pojęcie przedsiębiorstwa? Jeżeli jest to pojęcie szerokie, to po co w art. 83 RODO ustawodawca unijny rozróżnił wysokość sankcji, tj: "do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa - w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX