Jak należy rozumieć zwolnienie z obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Jak powinna zachować się firma w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o., skoro jej produkty: 1) w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – dalej pr. farm. -są produktami leczniczymi; 2) w myśl przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - dalej u.s.c.m. - nie są produktami leczniczymi; dodatkowo w odniesieniu do przepisów u.g.o.o.o. są środkami niebezpiecznymi?

Produktem firmy są środki do produkcji leków recepturowych wytwarzanych przez apteki. Zgodnie z pr. farm.– produkty firmy spełniają definicję produktów leczniczych określoną w ustawie. W związku z tym nie ma obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu tego rodzaju opakowań (tych mających bezpośredni kontakt z produktami), na podstawie objaśnienia nr 1 do załącznika nr 1 do u.g.o.o.o. ("Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi").

Zgodnie z u.s.c.m.- produkty firmy NIE spełniają definicji produktów leczniczych określonej w ustawie, ponieważ ustawa wymaga, aby substancje i mieszaniny były gotowymi produktami przeznaczonymi dla końcowego użytkownika. Użytkownik końcowy substancji to de facto pacjent, natomiast firma sprzedaje swoje produkty do aptek, a apteki tych produktów nie sprzedają pacjentom w formie, w jakiej zostały kupione od firmy.

Jak w takim razie należy zachować się w stosunku do innych obowiązków dotyczących środków niebezpiecznych (np. zapewnienie zbierania, który to obowiązek jest połączony z obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyklingu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX