Jak należy rozumieć zmianę w instalacji na podstawie art. 9 ust. 5 rozporządzenia 2019/331?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć zmianę w instalacji na podstawie art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - dalej rozporządzenie 2019/331?

Proszę o przykłady. Mile widziane orzeczenia sądów.

W instalacji strumieniem materiałów wsadowych jest węgiel kamienny i drewno rozpałkowe. Podmiot zgłosił zmianę w Planie metodyki monitorowania jako nieistotną, polegającą na tym, że w instalacji może być spalana biomasa. Zaktualizował również zapisy rozporządzenia tj. z 601/2012 na 2018/2066.

Czy powyższa zmiana jest zmianą nieistotną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 2019/331?

Czy jeżeli zmiana jest nieistotna, to organ podejmuje jakieś czynności?

Jeżeli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX