Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie zmiana art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – dalej u.g.n.

Jak rozumieć zapis zawarty w ust. 2 tego artykułu dotyczący wyłączenia przypadku określonego w art. 71 ust. 4 u.g.n. w zakresie odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz umarzania należności? Czy ten zapis wyklucza możliwość umarzania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?