Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W uchwale rady miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stwierdza się, że do PSZOK przyjmowane są odpady niebezpieczne i przedstawia się listę przyjmowanych odpadów niebezpiecznych. Jeden z kolejnych ustępów w ww. uchwale ma treść: "Ponadto do PSZOK przyjmowane są odpady budowlane (...) oraz inne odpady problemowe."

Jak należy rozumieć zapis "inne odpady problemowe"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację