Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u., jak należy rozumieć proces odzysku R11- Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10 do wymienionych w r.o.o.i.u. odpadów, które nie powstają z instalacji, a w większości są wytwarzane poza instalacjami przez podmioty. Odpady powstające z instalacji to odpady z grupy 19, których w ogóle nie ma na liście.

W związku z powyższym, czy odzysk np. palet drewnianych (regeneracja) odpadu o kodzie 15 01 03 należy uznać jako odzysk poza instalacjami w procesie R11 wydając nową decyzję na przetwarzanie, skoro odpady te nie powstają w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 10? Czy wnioskodawca może wskazać inny proces odzysku w przypadku regeneracji palet niż R11 nie posiadając instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?