Jak należy rozumieć określony w MPZP zakaz lokalizacji inwestycji podlegających postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na... - OpenLEX

Jak należy rozumieć określony w MPZP zakaz lokalizacji inwestycji podlegających postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2017 r.

PYTANIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, że zakazuje się lokalizacji inwestycji podlegających postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy to oznacza, że nie można na tym terenie lokalizować przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Czy można lokalizować przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX