Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 9a ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) - dalej u.p.p.u.w., osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym może przysługiwać bonifikata 99%.

Jak należy rozpatrzyć sprawę trojga współwłaścicieli nieruchomości (rodzice i pełnoletnia córka)?

Rodzice posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (ojciec - na stałe, matka - na czas określony). Gmina z urzędu przyznaje 60% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie.

Czy wszyscy solidarnie mogą skorzystać z bonifikaty 99%?

Czy córka tych Państwa może skorzystać jedynie z 60% bonifikaty przyznawanej przez urząd gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?