Jak należy rozliczyć rachunkowo inwestycje na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi gminnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozliczyć rachunkowo poniższe inwestycje?

Inwestor w porozumieniu z gminą wykonał dwa poniższe projekty:

*zaprojektował i wybudował odcinek drogi gminnej, po czym odpłatnie przeniesie na rzecz gminy prawo własności do nakładów za kwotę 80% poniesionych nakładów,

*zaprojektował i wybudował ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi gminnej, po czym odpłatnie przeniesie na rzecz gminy prawo własności do nakładów za kwotę 1% poniesionych nakładów.

Czy wydatki związane z realizacją obu projektów mogą być traktowane jako towar (strona Wn konta 330 z odpowiednią analityką), po sprzedaży przeksięgowane na konto 730 Koszt własny sprzedaży towaru (z odpowiednią analityką), faktura za przeniesienie prawa własności nakładów strona Ma konta 732 Przychody ze sprzedaży towarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX