Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadziła w latach 2015, 2016 i 2017 inwestycję - Modernizacja instalacji odpylania. Koszty zaksięgowane na koncie inwestycje rozpoczęte wynoszą 600.000 zł. Po zaksięgowaniu tej inwestycji jako inwestycje rozpoczęte i zapłaceniu dostawy za dostawę urządzeń okazało się, że wypowiedziano umowę dotychczasowemu wykonawcy ponieważ wyniki pomiarów zostały i naliczono mu karę umowną w wysokości 535.000 zł. Inwestycję dokończyła inna firma. Koszt tych prac naprawczych wyniósł 680.000 zł. Nowy wykonawca dokończył rozpoczętą inwestycję.

Jak należy rozliczyć rachunkowo filtry, które zostały wymontowane po poprzednim wykonawcy i zastąpione nowymi?

Miały one wartość 320.000 zł łącznie. Poprzednie filtry nie spełniły zadań zmniejszenia emisji spalin. Mają one obecnie wartość złomu i zostały przekazane na magazyn a następnie sprzedane za wartość 17.000 zł ponieważ nie było innych chętnych.

Czy ten środek trwały może być amortyzowany rachunkowo bez zmniejszenia wartości o te filtry?

Zobowiązanie za te filtry zostało uregulowane.

Czy te wymontowane filtry obciążą pozostałe koszty operacyjne konto Wn 765 i równocześnie powinny zmniejszyć wartość środka trwałego środki trwałe Ma 011?

Obecnie wartość tego środka trwałego z tymi wadliwymi filtrami wynosi 1.346.537 zł.

Czy nie powinna wynosić 1.026.537 zł jako podstawa do amortyzacji?

Przecież tych filtrów nie ma już w środku trwałym.

Jak należy rozwiązać ten problem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?